Poľnohospodárske družstvo Detvianska Huta, družstvo